ติดต่อโครงการ
557/1-557/2 หมู่ 4 ต.คุ้งสำเภา ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
Website : www.drr-manorom.com

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์ :056-476538,081-9165771
แฟกซ์ : 056-476539

สำนักงานสนามผู้รับจ้าง
โทรศัพท์ : 056-412882
แฟกซ์ : -

สำนักงานสนามผู้ควบคุมงาน
โทรศัพท์ : 056-491181,091-7868822
แฟกซ์ : -

หากท่านใดมีความเดือดร้อนระหว่างการก่อสร้าง หรือให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ต่อโครงการ
กรุณาแจ้งผ่านทางตู้รับเรื่องหรือผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 081-9165771 และ 091-7868822
หรือผ่านทางสายด่วน กรมทางหลวงชนบท 1146